Dječja zaštita

Briga o djeci

Crna Gora nema jedinstveni zakonski akt kojim bi bila obuhvaćena sva problematika specifičnih prava djeteta i statusa tih prava u unutrašnjem pravnom poretku
Detaljnije

Vijesti

RSS
Dodatak za djecu
24.08.2021.