Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) pokrenulo je akciju:„Prijavite korupciju, nepotizam i sve zloupotrebe u našem resoru“.


MKI ohrabruje zaposlene u upravama i preduzećima, pod nadzorom ovog Ministarstva, da prijave sve sumnje u potencijalne zloupotrebe, uz garantovanu anonimnost prijava.

Podsjećamo da je jedan od ključnih prioriteta prve demokratske Vlade u Crnoj Gori nulta tolerancija na korupciju, nepotizam i zloupotrebe bilo koje vrste.