Agrobudžet za 2021

Agrobudžet

Vlada Crne Gore je, na sjednici 8. jula 2021. godine, donijela Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu
Detaljnije