Vodoprivreda

Preliminarna procjena rizika od poplava za vodna područja Dunavskog i Jadranskog sliva

Kroz projekat „Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“ urađene Preliminarne procjene rizika od poplava za vodna područja Dunavsk