Auto-put

Auto-put Bar-Boljare


Projekat auto-puta Bar-Boljare, najvećeg infrastrukturnog projekta koji se realizuje u Crnoj Gori, predstavlja ključan iskorak ka približavanju Crne Gore Trans-evropskoj transportnoj mreži, koji kao takav treba da omogući bolju valorizaciju privrednih potencijala svih gravitirajućih područja.Vijesti