Drzavni putevi

Direktorat za državne puteve

Vrši poslove koji se odnose na vođenje razvojne politike u oblasti državnih puteva; praćenje stanja u oblasti državnih puteva i bezbjednosti državnih puteva; pripremanje i predlaganje mjera razvojne ekonomske politike i analiziranje njihovog uticaja na razvoj državnih puteva; praćenje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja putne infrastrukture i bezbjednost državnih puteva; vođenje odgovarajućih evidencija za praćenje i preduzimanje mjera u oblasti državnih puteva i bezbjednosti državnih puteva; učestvovanje u izradi planova i programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva; vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti državnih puteva.

Vijesti

Inspekcija za državne puteve sajt

Inspekcija za državne puteve

Inspekcija za državne puteve je organizaciona jedinica Ministarstva saobraćaja i pomorstva
Više
Kontakt osoba za SPI

Kontakti

Direktorat za državne puteve


Miroslav Mašić - v.d. generalni direktor

E-mail: miroslav.masic@msp.gov.me

Telefon: 020/482-232