Privredna drustva

Privredna društva

Izvještaji o poslovanju i opšta akta privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija

Izvještaji o poslovanju privrednih društava

„EPCG SOLAR GRADNJA“ d.o.o. Nikšić

OPŠTI AKTI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI