Drumski saobracaj

Direktorat za drumski saobraćaj i motorna vozila

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti drumskog saobraćaja

Vijesti

Homologacija

Homologacija
Homologacija
Provjera homologacijske ispravnosti vozila, odnosno dijelova i opreme vozila vrši se prilikom uvoza, u cilju povećanja stepena bezbjednosti saobraćaja vezano za ispunjavanje bezbjednosno tehničkih uslova i uslova zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Redovi vožnje - Međugradski

Međugradski redovi vožnje 2021-2022
Slobodan pristup informacijama - slika

Kontakt

Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila