Diplomatski salon

Diplomatski protokol

Diplomatski protokol učestvuje u pripremi i realizaciji službenih i radnih posjeta ministara vanjskih poslova stranih država Crnoj Gori, te koordinira aktivno
kontakt

Kontakt

Diplomatski protokol

Adresa: Stanka Dragojevića 2, Podgorica, Crna Gora
Email: diplomatic.protocol@mfa.gov.me
Telefon: +382 (0)20 416 309
Fax: +382 (0)20 225 702