Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijerski sat - Premijer Krivokapić: Jedino radom Crna Gora može biti drugačija, pobijedimo znanjem a ne političkim igrama

Predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravko Krivokapić odgovarao je na pitanje Ivana Brajovića iz Kluba poslanika Socijaldemokrata Crne Gore.

Vijesti/Najave
Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijer Krivokapić: Veličanstvena pobjeda od 30. avgusta ne smije biti dovedena u pitanje

Predsjednik Vlade, prof. dr Zdravko Krivokapić odgovarao je na pitanje Ivana Brajovića iz Kluba poslanika Socijaldemokrata Crne Gore.

Vijesti/Najave
Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijerski sat – Premijer Krivokapić: Kao premijer posvećen sam pomirenju građana Crne Gore

Predsjednik Vlade prof. dr Zdravko Krivokapić odgovarao je na pitanje Ivana Brajovića iz Kluba poslanika Socijaldemokrata Crne Gore.

Vijesti/Najave
Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijerski sat – premijer Krivokapić: Kao premijer imam pravo i dužnost da razriješim člana Vlade čijim radom nisam zadovoljan

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić na Premijerskom satu odgovarao je na pitanje Ivana Brajovića iz Kluba poslanika Socijaldemokrata Crne Gore.

Vijesti/Najave
Zdravko Krivokapić - Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijer Krivokapić – Premijerski sat: Ako želimo istinski da se pomirimo jednom zauvijek, zaboravimo ko je kako glasao 2006. godine

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić odgovarao je na pitanje poslanika Ivana Brajovića iz Kluba poslanika Socijaldemokrata

Vijesti/Najave
1