Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijerski sat – Premijer Krivokapić: Crna Gora turistički hit u čitavoj Evropi

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić odgovarao je na na pitanje Borisa Bogdanovića iz Kluba poslanika „Mir je naša nacija“.

Vijesti/Najave
Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijerski sat – Premijer Krivokapić: Kontinuiranim mjerama podrške, Vlada pokazala da ulaže maksimalne napore u iznalaženju rješenja koja će pomoći građanima i privredi

Premijer prof. dr Zdravko Krivokapić odgovarao je na pitanje Borisa Bogdanovića iz Kluba poslanika Demokrate – Demos – Mir je naša nacija.

Vijesti/Najave
Premijerski sat
Vlada Crne Gore Premijerski sat - premijer Krivokapić: Vlada sa Koncesionarom postigla dogovor da naplata putarine na saobraćajnici Herceg Novi – Trebinje prestane u maju ove godine

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić na Premijerskom satu odgovarao je na pitanje Borisa Bogdanovića iz Kluba poslanika Demokratske Crne Gore.

Vijesti/Najave
Premijerski sat - Cetinje
Vlada Crne Gore Premijer Krivokapić – Premijerski sat: Kupovinom dva aviona država uštedjela 40 miliona eura

Predsjednik Vlade prof. dr Zdravko Krivokapić na Premijerskom satu odgovarao na pitanje Borisa Bogdanovića iz Kluba poslanika Demokratske Crne Gore.

Vijesti/Najave
1