Premijerski sat - premijer Krivokapić: Vlada sa Koncesionarom postigla dogovor da naplata putarine na saobraćajnici Herceg Novi – Trebinje prestane u maju ove godine

Objavljeno: 28.04.2021. 15:30 Autor: Kabinet predsjednika Vlade

„Ovo je jedno od pitanja i inicijativa čije će rješavanje u kratkom roku donijeti dugoročan benefit građanima i privrednim subjektima u Crnoj Gori i još jedan pokazatelj da ova Vlada radi na benfit svih njenih građana“, kazao je premijer Zdravko Krivokapić odgovarajući na pitanje Borisa Bogdanovića iz Kluba poslanika Demokratske Crne Gore, da li će i kada Crna Gora zaključiti sporazum sa koncesionarom Univerzal monte, kako bi država od ovog koncesionara preuzela upravljanje nad magistralnim putem Herceg Novi-Trebinje i time prestala obaveza plaćanja putarine na ovom putnom pravcu kako za Novljane, tako i za sve goste, a što bi bilo posebno značajno u periodu turističke sezone.

Krivokapić je kazao da regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi predstavljaju jedan od strateških prioriteta Vlade.

U ovom smislu unapređenje trgovinskih odnosa i promocija Crne Gore kao prestižne turističke destinacije zauzimaju važno mjesto na listi prioriteta. Sve aktivnosti koje doprinose realizaciji pomenutih prioriteta Vlada razmatra sa dužnom pažnjom i preuzima odgavarajuće mjere na realizaciji istih. U skladu sa navedenim opština Herceg Novi uputila je Vladi inicijativu za otkup koncesionog ugovora za put između Herceg Novog i Trebinja za koji se plaća putarina i to za samo 12 kilometara puta. Na bazi ove inicijative pregovori su počeli sa koncesionarom Univerzal monte i vrlo smo blizu rješenja ovog problema koji tišti građane, privrednike ali i turiste koji u velikom broju ovim putnim pravcem posjećuju Crnu Goru“, kazao je Krivokapić.

Predjednik Vlade je saopštio je da je pomenuti putni pravac projektovan i izgrađen po aranžmanu „izgradi-koristi-predaj“, a da je ugovor potpisan između opštine Herceg Novi i koncesionara Univerzal Mont na osnovuSporazuma o izgradnji.

„Ugovorena cijena radova dionice od 12,8 kilometara iznosila je 18,5 miliona eura i tom prilikom koncesionar je dobio pravo naplate putarine na 20 godina. Imajući u vidu važnost tog putnog pravca te snižavanje troškova za turiste i privredu koji cirkulišu u tom području Vlada je sa koncesionarom postigla dogovor da naplata putarine prestane u maju ove godine. Ovo je jedan u nizu uspjeha ove Vlade koji će donijeti direktan benefit građanima i privrednicima Crne Gore, a posebno u trenutku kada počinje turistička sezona. Prije nego Vlada izvrši otkup koncesije biće angažovan konsultant koji će uraditi detaljnu analizu ali i reviziju te na precizan način identifikovati šta su obaveze jedne i druge strane ali i identifikovati stanje puta sa aspekta bezbjednosti do današnjeg dana“, navodi se u pisanom odgovoru premijera Krivokapića.

Premijer je kazao da, kada je riječ o finansijskim posljedicama, predviđeno je da opština Herceg Novi u januaru 2022. godine iz svog budžeta koncesionaru „Univerzal monte“ isplatiti 4 miliona eura i time finalizuje otkup koncesije za put Herceg Novi – Trebinje.

„Vlada će kreditom prema opštini Herceg Novi finansirati ovu transakciju, a Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će izdati garanciju za navedeno plaćanje. Uvaženi gospodine Bogdanoviću, ovo je samo jedan pokazatelj kako saradnja Vlade i lokalne samouprave može donijeti direktan benefit građanima Crne Gore. Zato bih iskoristio priliku i ohrabrio ostale lokalne samouprave da u istom maniru dostave predloge koje će Vlada razmotriti i u skladu sa mogućnostima rješavati. Zapamtite samo zajedničkim naporima možemo stvarati Crnu Goru za sve nas“, zaključuje se u odgovoru premijera Krivokapića.

Premijerski sat (28.04.2021.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?