Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo prosvjete Fondacija GOI PEACE : Međunarodno takmičenje u pisanju eseja za mlade 2022

Fondacija GOI PEACE poziva mlade da se prijave za učešće na Međunarodnom takmičenju u pisanju eseja.

Javni poziv
Takmičenje iz oblasti fizike čestica – Beamline 2022
Ministarstvo prosvjete Takmičenje iz oblasti fizike čestica – Beamline 2022

Međunarodno takmičenje iz oblasti fizike - Beamline 2022, pruža učenicima srednjih škola mogućnost da realizuju svoje naučne eksperimente u CERN-u.

Vijesti/Najave
1