Takmičenje iz oblasti fizike čestica – Beamline 2022

Objavljeno: 26.12.2021. 23:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Međunarodno takmičenje iz oblasti fizike - Beamline 2022, pruža učenicima srednjih škola jedinstvenu mogućnost da realizuju svoje naučne eksperimente u vodećoj istraživačkoj laboratoriji u CERN-u. Takmičenje je otvoreno za timove od najmanje pet učenika (16 godina i stariji) sa najmanje jednim učiteljem u timu. Prijedlog eksperimenta (do 1000 riječi) uz kratki video (1 minut) treba dostaviti do 15. aprila 2022. godine.

Svake godine ekspertska komisija bira dva tima kojima se pruža mogućnost da sprovode svoje eksperimente unutar prostorija gdje se izvode istraživanja iz oblasti fizike čestica. U 2022. godini istraživanja će se sprovoditi u okviru Proton Sinhroton akceleratora u CERN-u.

Svi detalji o takmičenju i načinu prijavljivanja, nalaze se na sljedećem linku: http://cern.ch/bl4s

Kontakt adresa: bl4s.team@cern.ch

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?