Održana završna Konferencija IPA INO NET projekta

Objavljeno: 24.06.2021. 12:53 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Danas, 24. juna 2021. godine u Podgorici je održana finalna Konferencija IPA projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija — INO NET“, čiji je jedan od korisnika i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Tim povodom, učesnicima se obratio i gospodin Goran Drobnjak, v.d. Generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju IPA fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. On je posebnu pažnju posvetio aktivnostima projekta, koje su se oodnosile na unapređenje Portala „Naučna mreža“, kao jedne od dvije ključne komponente koje su realizovane pod samim projektom.

Pored već uspostavljenih mogućnosti, kako je kazao gdin Drobnjak, koje je ovaj Portal pružao korisnicima u prethodnom periodu, kroz podršku Evropske unije, odnosno angažovane konsultantske kuće iz Irske, Portal „Naučna mreža“ je unaprijeđen novim mogućnostima i sadržajima, namijenjenim studentima i njihovm mentorima, kroz Program mentorstva. On je takođe podsjetio da su aktivnostima bili obuhvaćeni cnogorski univerziteti, što je u veikoj mjeri doprinijelo ostvarivanju zacrtanih ciljeva projekta: edukaciji profesora, naučnika i studenata u smislu efikasnog korištenja novih sadržaja Portala, kao i realizaciji Programa mentorstva za administriranje praktične studentske nastave putem pomenutog Portala. Po njegovim riječima, sprovedene aktivnosti će doprinijeti i jednostavnijem i transparentnijem  sprovođenju praktične nastave na visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori, u smislu registracije mentora, poziva studentima za mentorstvo, pripremi zajedničkog plana rada, evaluaciji studentskog rada, te pripremi finalnih izvještaja o mentorstvu, a sve u skladu sa evropskim modelima i praksi visokog obrazovanja i nauke u zemljama Evrropske unije.

Posmatrajući i šire, kako je naveo gdin Drobnjak, ovaj projekat će obezbijediti i podršku Vladi Crne Gore u naporima da  poveća inovacione kapacitete privatnog sektora sa fokusom na mala i srednja preduzećauz promociju inovacija i saradnje između nauke, obrazovanja i privrede.

Podsjetimo, projekat INO-NET se realizuje u okviru IPA Godišnjeg akcijskog programa za Crnu Goru za 2016. godinu, a učesnici, pored Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta su i Ministarstvo ekonomskog razvoja, mala i srednja preduzeća, univerziteti, istraživači, inovatori, sektori za razvoj i inovacije.   

Trajanje projekta je 16 mjeseci, vrijednost projekta je 290.000 EUR.

Projekat implementira International Development Ireland, iz Irske,a isti se završava 10. jula ove godine.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta ima zadovoljstvo da oobavijesti stručnu javnost da su novi sadržaji, uključujući i program mentorstva, pušteni u rad na portalu Naučna mreža. Stranici za program mentorstva se pristupa direkto putem linka: https://naucnamreza.me/program-mentorstva ili klikom na opciju mentorstvo na naslovnoj stranici portala https://naucnamreza.me/

Takođe, obavještavamo da su i video tutorijali snimljeni, ali se nalaze na dizajniranju i biće na portalu početkom naredne nedelje, o čemu ćemo javnost biti blagovremeno informisana.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?