Predstavljen IPA projekat CULT Bike Route

Objavljeno: 27.10.2021. 10:42 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Projekat CULT Bike Route koji realizuju Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, NVO Discover Serbia iz Priboja i Studentska organizacija Saobraćajnog fakulteta iz Beograda, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) - Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, predstavljen je na virtuelnoj konferenciji potencijalnim korisnicima.

Cilj projekta CULT Bike Route je unaprijeđenje kapaciteta za istraživanje turističkih potencijala putem uspostavljanja biciklističke rute koja će istovremeno promovisati i otkriti nerazvijeno kulturno i prirodno nasljeđe područja obuhvaćenog programom, privući lokalne ali i korisnike međunarodnih EuroVelo ruta koje prolaze Balkanom i uticati na ekonomski razvoj gravitacionog područja duž biciklističke rute.

Goran Drobnjak, vd generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u MPNKS je govoreći na događaju istakao značaj predmetnog projekta čiji je cilj uspostavljanje biciklističke rute koja će biti dugačka više stotina kilometara i koja će proći kroz 12 opština u prekograničnom regionu. Opštine obuhvaćene projektom iz Srbije su: Ivanjica, Raška, Novi Pazar, Tutin, Nova Varoš, Priboj, a iz Crne Gore: Rožaje, Berane, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje i Mojkovac. Duž rute je planirano uspostavljnje 'mountain bike sharing'-a i sistema potencijalnih smještajnih kapaciteta za cikloturiste.

Budžet projekta koji traje do novembra 2022. godine iznosi gotovo 300 hiljada eura.

Projekat CULT Bike Route sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020. Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?