Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarka prof. dr Vesna Bratić primila delegaciju Republike Mađarske

Objavljeno: 04.10.2021. 10:11 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, u petak 1. оktobra, upriličen је sastanak ministarke prof. dr Vesne Bratić sa delegacijom Republike Mađarske koju predvodi ministar ljudskih resursa prof. dr Miklos Kasler.

Ministarka Bratić se zahvalila ministru Kasleru i njegovoj delegaciji na posjeti i srdačno pozdravila sve članove delegacije, među kojima je bio i ambasador Jozef Negyesi, koji je prilikom nedavne zvanične posjete Ministarsvu prosvjete, nauke, kulture i sporta imao priliku da se uvjeri da su odnosi Crne Gore i Republike Mađarske i više nego dobri. Izrazila je posebnu zahvalnost što zvaničnim posjetama našim ministarstvima delegacija pokazuje posvećenost Vladi Crne Gore na putu ka pridruženju Crne Gore evrospkoj porodici naroda.

 „Saradnja između dvije zemlje traje već duže vrijeme, a sada ćemo predložiti i mogućnosti za nastavak intezivne saradnje na višem nivou”, izjavila je ministarka Bratić dodajući da je nova administracija Vlade, osim posvećenosti evroatlanskim integracijama izuzetno posvećena podizanju kulturno-obrazovnog nivoa, kao i saradnji u oblasti nauke i sporta, što je u domenu rada MPNKS, kako sa zemljama Evropske Unije, tako i globalno.

Nakon što se zahvalio na pozivu, ministar ljudskih resursa Mađarske prof. dr Miklos Kasler istakao je da je saradnja sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulrture i sporta u svim oblastima odlična, stavljajući poseban akcenat na kulturu, kao oblast u kojoj se saradnja može intezivirati i podići na viši nivo. Aspekti saradnje odnosili bi se na prevodilaštvo ( prevodi velikih knjiga),  konkretnu međuinstitucionalnu razmjenu u tom pogledu i razne vrste umjetnosti.

„Program o saradnji u oblasti kulture između MPNKS i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske, za period 2022-2026, biće zvanično potpisan uskoro“, saopštila je ministarka Bratić i upoznala prisutne sa samim sadržajem programa. Ona je precizirala da program predviđa realizaciju projekata i programa iz oblasti muzičko-scenske djelatnosti, pozorišta, kinematografije, vizuelne umjetnosti, književnosti i prevodilaštva, s posebnim akcentom na direktnu saradnju između relevantnih institucija iz dvije zemlje. „ Osim toga, predviđeno je zajedničko učešće kulturnih djelatnika iz Mađarske i Crne Gore na značajnim festivalima i manifestacijama, ekspertskim događajima I međunarodnim konkursima.Programom je takođe predviđeno dodatno osnaživanje saradnje u oblasti zaštite kulturne baštine, s posebnim akcentom na direktnu saradnju između institucija koje se bave arhivskom, muzejskom, bibliotečkom i konzervatorskom djelatnošću. U Programu su  posebno naglašeni potencijali za saradnju u oblasti kreativnih industrija, grani koja je u razvoju u Crnoj Gori i mogućnosti za direktnu razmjenu iskustava između kulturnih djelatnika i preduzetnika u kulturi“, izjavila je ministarka Bratić.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Milica Kadović naročito je istakla kulturnu baštinu, kao produktivno polje za saradnju između dvije zemlje, s obzirom na bogatstvo naše zemlje u tom pogledu, implicirajući na razmjenu stručnjaka i studenata iz oblasti konzervatorske djelatnosti.

 „Crna Gora tek ulazi u proces popisa kulturne baštine, a na našem prostoru postoji najmanje 2000 nepokretnih kulturnih dobara i na desetine hiljada pokretnih. Zbog toga nam je jako bitna saradnja u oblasti konzervatorske djelatnosti sa zemljama u okruženju i  ekspertiza u tom smislu”, izjavila je Kadović.

Goran Drobnjak, direktor  Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i medjunarodnu saradnju u MPNKS izrazio je uvjerenje da kompletna državna administradcija Crne Gore u Republici Mađarskoj vidi značajnog partnera u svim oblastima i zadovoljstvo što ćemo saradnju na većem novou  otpočeti potpisivanjem novog Sporazuma.

 „Što se tiče novije istorije, znam da u Republici Mađarskoj imamo dragocjenog partnera i svjedočio sam da na primjeru Mađarske možemo da zasnujemo i naš razvoj, s obzirom na napredak koji je Mađarska u protekloj deceniji ostvarila na svakom planu i na taj način prevazišla i zemlje koje su odavno članice Evropske Unije“, zaključio je je Drobnjak i osvrnuo se na saradnju u oblasti prevodilaštva koja se može realizovati u okviru EU programa „Kreativna Evropa”.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?