Fondacija GOI PEACE : Međunarodno takmičenje u pisanju eseja za mlade 2022

Objavljeno: 28.04.2022. 08:11 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Fondacija GOI PEACE poziva mlade da se prijave za učešće na Međunarodnom takmičenju u pisanju eseja.

Takmičenje se organizuje uz podršku SEIKO HOLDINGS CORPORATION, PLUS CORPORATION, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, kulture, sporta, nauke i tehnologije Japana, Japanske nacionalne komisije za UNESCO, Japanske federacije privatnih srednjih škola, Tokijskog metropolitenskog prosvjetnog odbora, Japanske radiodifuzne korporacije i korporacije Nikkei. 

Kompletne smjernice za učešće se nalaze na linku: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest

Rok za slanje radova je 15. jun 2022. godine.

Ovogodišnja tema takmičenja je „Moje vrijednosti“.

Naše vrijednosti odlučuju način na koji razmišljamo i djelamo, one oblikuju društvo u kojem živimo. Koje su to vrijednosti koje cijenite? Kako najbolje živjeti u skladu sa sopstvenim vrijednostima, i koju vrstu društva se nadate da ćete kreirati na taj način?   

SMJERNICE:

  • Pravo na učešće imaju mladi do 25 godina u jednoj od sledećih uzrasnih kategorija: a) djeca (starosti do 14 godina), b) mladi (starosti između 15 i 25 godina)
  • Eseji treba da budu do 700 riječi ili manje na engleskom ili francuskom jeziku, ili 1600 znakova ili manje na japanskom jeziku. Eseji treba da budu otkucani, sa imenom autora i naslovom eseja na vrhu prve stranice. Ne postoje posebna pravila u vezi sa formatiranjem (stil fonta, veličina, razmak između redova, itd.). Međutim, eseji se moraju poslati u MS Word (DOC/DOCKS) ili PDF formatu. Takođe, veličina datoteke eseja mora biti 2 MB ili manje.

* Ime autora i naslov eseja nisu uključeni u ograničenje broja riječi.

  • Prijavu za učešće je potrebno podnijeti onlajn. Da biste svoj esej prijavili onlajn, treba da odete na stranicu za registraciju na sajtu: https://goipeace-essaycontest.org/  i slijedite potrebne korake. Prijave dostavljene poštom ili e-mailom se ne prihvataju.
  • Nastavnici i lideri mladih mogu da podnesu zbirku eseja iz svog razreda ili grupe tako što će kreirati „nalog za škole/organizacije“ na stranici za registraciju na datom sajtu.

* Prihvata se samo jedna prijava po osobi.

* Administrator sajta nije u mogućnosti da potvrdi prijem eseja.

4. Eseji moraju biti originalni i neobjavljivani. Plagirani radovi će biti odbijeni.

5. Eseji treba da budu rad jedne osobe. Koautorski eseji se ne prihvataju.

6. Autorska prava nad prijavljenim esejima biće dodijeljena organizatoru.

7. Ako imate pitanja, pogledajte odjeljak sa čestim pitanjima na dnu stranice sa smjernicama https://vvv.goipeace.or.jp/en/vork/essai-contest/#Essai-FAK

Rok za slanje radova je 15. jun 2022. godine.

Radove možete slati onlajn putem na: https://goipeace-essaycontest.org/

NAGRADE: U kategoriji djece i omladine biće dodijeljene sledeće nagrade:

Prva nagrada: Sertifikat, nagrada od 100.000 jena (oko 840 američkih dolara od februara 2022) i poklon - za jednog učesnika;

Druga nagrada: Sertifikat, nagrada od 50.000 jena (oko 420 američkih dolara od februara 2022) i poklon - za 3 učesnika;

Treća nagrada: Sertifikat i poklon - za 5 učesnika;

Pohvalno priznanje: Sertifikat i poklon - za 25 učesnika.

Dobitnici od prve do treće nagrade biće pozvani na svečanu ceremoniju pobjednika koja će se održati onlajn. Dodatne nagrade (Nagrada za najbolju školu, Nagrada za podsticaj škole) biće dodijeljene ako je to primjenjivo.

Imena dobitnika nagrada biće objavljena 31. oktobra 2022. godine (po japanskom vremenu) na veb stranici GOI PEACE fondacije. Sertifikati i pokloni će biti poslati najboljim autorima eseja u decembru 2022. godine.

Radujemo se učešću velikog broja mladih!

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 28.04.2022.
Rok za prijavu: 15.06.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?