Poziv za slanje priča u vezi sa Danima evropske baštine za 2022. godinu

Objavljeno: 15.12.2021. 10:11

Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta, obavještava zainteresiovane aktere iz oblasti kulturte i kulturne baštine da je u okviru inicijative Dani evropske baštine otvoren poziv za dostavljanje priča o evropskoj kulturnoj baštini. Cilj poziva je naglašavanje evropske dimenzije kulturnog nasljeđa, ali i isticanja značaja lokalnih zajednica koje su uključene u obilježavanje Dana evropske baštine na evropskom i nacionalnom nivou.

Planirano je da u okviru poziva najmanje deset najboljih priča budu razvijene u projekte, koji će se finansirati sa iznosom od 10,000€.

Ko se može prijaviti?

Poziv je namijenjen lokalnim zajednicama iz 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi koje su u poslednje četiri godine (u periodu od 18. avgusta 2018. do 31. oktobra 2021.) organizovale makar jedan događaj u okviru Dana evropske baštine; dobitnicima Europa Nostra nagrade i lokalitetima kojima je dodijeljena Evropska oznaka za kulturnu baštinu (European Heritage Label).

Kako se prijaviti?

Priče se podnose kroz online aplikacionu formu, na sajtu www.europeanheritagedays.com/Story

Važni datumi:

17. januar 2022. – rok za podnošenje priča

18. januar – 25. februar 2022. –ocjenjivanje od strane pri-evaluacione komisije

28. februar 2022. – poziv za autore 20 najbolje rangiranih priča da dostave finalnu aplikaciju koja se sastoji od sveobuhvatnog prijedloga projekta i budžeta

28. mart 2022. – rok za podnošenje finalne aplikacije

29. mart – 29. april 2022. – ocjenjivanje podnesenih aplikacija od strane evropskog panela

Uzimajući u obzir detaljan prijedlog projekta i budžet, kao i kriterijume za izbor i dodjelu nagrada, evropski panel će izabrati minimum 10 priča koje ispunjavaju uslove da dobiju grant.

Dan Evrope – Maj 2022. – Finalni odabir prijedloga projekata

Informacije o nagrađenim projektima biće objavljene u EHD biltenu, na sajtu www.europeanheritagedays.com, kao i preko društvenih mreža, koristeći #EuropeanHeritageDays.

Projektne aktivnosti treba da počnu u periodu od 1. juna do 30. septembra 2022. godine i da budu završene do kraja februara 2023.

Priče se podnose na engleskom ili francuskom jeziku.

Informativni letak sa više informacija možete pronaći u nastavku.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?