Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Poziv za slanje priča u vezi sa Danima evropske baštine za 2022. godinu
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Poziv za slanje priča u vezi sa Danima evropske baštine za 2022. godinu

Planirano je da u okviru poziva najmanje deset najboljih priča budu razvijene u projekte, koji će se finansirati sa iznosom od 10,000€.

Javni poziv
Dani evropske baštine
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Program manifestacije Dani evropske baštine 2021. godine

Ministarstvo, prosvjete, nauke kulture i sporta, kroz finasijsku podršku trinaest programa pridružilo se obilježavanju manifestacije Dani evropske baštine u 2

Vijesti/Najave
1