Poziv za slanje priča u vezi sa Danima evropske baštine za 2023. godinu

Objavljeno: 24.01.2023. 07:55 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija obavještava zainteresiovane aktere iz oblasti kulture i kulturne baštine da je u okviru inicijative Dani evropske baštine, koja se realizuje na inicijativu Savjeta Evrope i Evropske komisije, otvoren poziv za dostavljanje priča o evropskoj kulturnoj baštini. Cilj poziva je naglašavanje evropske dimenzije kulturnog nasljeđa, ali i isticanja značaja lokalnih zajednica koje su uključene u obilježavanje Dana evropske baštine na evropskom i nacionalnom nivou.

Pored podnošenja priča, lokalne zajednice u okviru aplikacione forme mogu da dostave prijedlog projekta, a kako bi konkurisale za sredstva u iznosu od 10,000€, koja će biti dodijeljena za najbolje priče, na osnovu odluke međunarodnog evaluacionog tijela.

Priče se podnose na engleskom ili francuskom jeziku.

Ko se može prijaviti?

Poziv je namijenjen lokalnim zajednicama iz 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi koje su u poslednje četiri godine (od 2019. do 2022. godine) organizovale makar jedan događaj u okviru Dana evropske baštine; dobitnicima Europa Nostra nagrade i lokalitetima kojima je dodijeljena Evropska oznaka za kulturnu baštinu (European Heritage Label).

Očekuje se da podnosioci prijava na Poziv za slanje priča, učestvuju u programu obilježavanja Dana evropske baštine 2023. godine.

Kako se prijaviti?

Priče se podnose kroz online aplikacionu formu, na sajtu https://www.europeanheritagedays.com/Story/Add

Važni datumi: 

28. februar 2023. – rok za podnošenje priča

1. – 31. mart 2023. – odabir 20 priča čiji autori će biti pozvani da učestvuju u drugom krugu takmičenja i razrade svoje ideje u projekat, kojim konkurišu za grant u iznosu od do 10,000€

5. april – 5. maj 2023.  – poziv za autore 20 najbolje rangiranih priča da dostave finalnu aplikaciju koja se sastoji od sveobuhvatnog prijedloga projekta i budžeta

9. maj – 9. jun 2023. – odabir prijedloga projekata koji će biti finansirani

15. jun 2023. – dostavljanje obavještenja o odabiru

1. jul 2023. – 31. mart 2024. – period realizacije odabranih projekata

Više informacija možete pronaći ovdje.

Informativni letak nalazi se ovdje.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?