Poziv za učešće u obilježavanju Dana evropske baštine 2022. godine

Objavljeno: 02.06.2022. 11:24 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija pozvalo je zainteresovane aktere iz oblasti kulture i kulturne baštine da se od 26. septembra do 3. oktobra ove godine uključe u obilježavanje međunarodne manifestacije Dani evropske baštine i prijave projekte u cilju približavanja kulturne baštine široj javnosti.

Dane evropske baštine svakog septembra obilježava 50 zemalja potpisnica Evropske konvencije o kulturi, kroz organizovanje događaja na lokalnom i nacionalnom nivou na zajednicku temu, koja se bira na evropskom nivou. Manifestacija je pokrenuta je kroz saradnju Evropske komisije i Savjeta Evrope.

Tema Dana evropske baštine 2022. godine je „Održiva baština“ (Sustainable Heritage), a lokalni i nacionalni događaji koji će biti uključeni u program manifestacije treba da pokažu koji koraci moraju biti preduzeti kako bi se bogatstvo kulturne baštine Evrope zaštitilo u kontekstu klimatskih promjena i narušavanja životne sredine. Tako Dani evropske baštine 2022. daju mogućnost da se lokalni organizatori i posjetioci osvrnu na to kako možemo identifikovati i zaštiti materijalnu, nematerijalnu i prirodnu baštinu, promovisati održivi turizam, dodatno razmotriti upotrebu prirodnih resursa, te uvezati ova pitanja sa baštinom, umjetnošću i očuvanjem pejzaža i biodiveziteta.

Prijavljeni projekti treba da budu poučni i zabavni, da uključuju, po mogućnosti, različite aspekte kulturne baštine: materijalnu, nematerijalnu, digitalnu i prirodnu baštinu, da podrazumijevaju uključivanje šire publike: djece, mladih, starijih, ranjivih grupa, lokalaca, turista i inostranih posjetilaca, kao i da podstaknu radoznalost kod posjetilaca, kroz povezivanje kulturne baštine sa njihovom ličnom istorijom.

Prijavljeni projekti treba i da omoguće posjetiocima da se upoznaju sa dijelom baštine koji nijesu poznavali, na mjestu na kojem to nijesu očekivali

Program manifestacije neophodno je dostaviti na mail adresu jelena.sekulovic@mku.gov.me, najkasnije do 4. jula 2022. godine.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kulture i medija
Objavljen: 06.02.2022.
Rok za prijavu: 06.02.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?