Iseljenici

Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

Aktuelnosti

Kontakt

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kancelarija direktora

Telefon:+382 20 224 411+382 20 210 406

Šta radi Uprava za saradnju sa Dijasporom - Iseljenicima

Odnos Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima zasniva se na uzajamnoj privrženosti i saradnji, pružanju pomoći i jačanju međusobnih veza, uz uvažavanje specifičnosti i potreba svih pripadnika dijaspore - iseljenika.

Pitajte Dijasporu

Sadržaj vaše poruke