Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U MEĐURESORSKOJ RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU ZA PERIOD 2021-2027 (IPA III)

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strat

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV NVO za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa

Crna GoraMINISTARSTVO PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVANa osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17)

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE NVO - NACRTA ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV - NACRT ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak NVO koje nisu dostavile uredne i potpune predloge-Zaštita prava Roma/kinja

Spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge predstavnika/ predstavnica nevladinih organizacija u 2021.godini u oblasti zastit

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak NVO koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge-Zaštita lica sa invaliditetom

Spisak Nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpune predloge za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e z

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Lista predstavnika/ca NVO koji/e su predlozeni/e za člana/icu Komisije-Zaštita prava Roma

Lista predstavnika/ ca nevladinih organizacija koji/e su predlozeni/e za clana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organ

Vijesti/Najave
1 2 3 4 5 6 7