Način sortiranja:
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2024-2027, SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA POSTAVLJENJE ZA TUMAČA ZA ROMSKI JEZIK

Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), Ministarstvo pravde objavljujeJAVNI POZIVZA POSTAVLJENJE ZA TUMAČA ZA ROMSKI JEZIK Uz za

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa Akcionim planom za period 2024-2025

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO/Zakon o sprječavanju korupcije

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Vijesti
Ministarstvo pravde INTERNI OGLAS za potrebe Ministarstva pravde

Podgorica, 24.04.2023. godineUPRAVA ZA LJUDSKE RESURSEobjavljujeINTERNI OGLASza potrebeMinistarstva pravde1. Samostalni/a savjetnik/ica II - Direkcija za

Konkurs
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spječavanju korupcije

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Vijesti
Ministarstvo pravde Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Vijesti
Ministarstvo pravde Lista predstavnika NVO predloženih za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Lista predstavnika NVO predloženih za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Vijesti
1 2 3 4 5 6 7