Način sortiranja:
Ministarstvo pravde Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025

MINISTARSTVO PRAVDEObjavljuje pozivza javnu raspravu o tekstu NACRTA STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2024-2027, SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025Građanima,

Vijesti
Ministarstvo pravde PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde Izvještaj o obavljenom konsultovanju zainteresovane javnosti za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu

U skladu sa odredbom člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave

Vijesti
Ministarstvo pravde Javni poziv za prijavu kandidata za zastupnika i zamjenika zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Na osnovu člana 4 stav 3 Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava („Službeni list CG“, broj 121/2023), Ministarstvo pravde

Javni poziv
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠENJU SPOROVA

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakon

Javni poziv
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovisnke koristi

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7