Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize za oblast vladavine pravaShodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnik

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanoj javnosti za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv - Nacrt Zakona o lobiranju

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV za predlaganje dva predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA - ZAŠTITA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2021. GOD

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE I PROMOVISANJA LJUDSKIH I MANJIN

Vijesti/Najave
Logo MPLJMP
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Interni oglas za PRAVOSUDNE INSPEKTORE/KE

Br: 02-100/21-2507/2Podgorica, 13.10.2021. godineUPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih pra

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javno

Konkurs
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV za predlaganje tri (3) predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 g

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7