Način sortiranja:
Ministarstvo pravde IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRTA AKCIONOG PLANA

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRTA AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJ

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javni poziv za prijavu kandidata za zamjenika člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde u

Javni poziv
Ministarstvo pravde Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Vijesti
Ministarstvo pravde Drugi javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana Radnog tima za izradu Izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku.

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde NACRT STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRT AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ZA 2023-2024

NACRT STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRT AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ZA 2023-2024Građanima

Javni poziv
Ministarstvo pravde Drugi Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radnog tima za izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje javnosti - PRIPREMA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakon

Javni poziv
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje javnosti - PRIPREMA NACRTA PROGRAMA RAZVOJA ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA SPOROVA 2023-2025

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7