Način sortiranja:
Ministarstvo pravde IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽI

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 41/ 18), Ministarstvo pravde uputilo je 11.06.2

Vijesti
Ministarstvo pravde Obavještenje u vezi sa javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024-2027

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti
Ministarstvo pravde Poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

MINISTARSTVO PRAVDEObjavljuje poziv za javnu raspravu o tekstuNACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORUGrađanima, naučnoj i stručnoj

Javni poziv
Ministarstvo pravde DRUGI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA STRATEGIJE O ZAŠTITI PRAVA ŽRTAVA SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Obavještavaju se kandidati da će se dešifrovanje pisanih testova sa polaganja ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu održanog 27. maja 2024.

Vijesti
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽI

MINISTARSTVO PRAVDEObjavljuje poziv za javnu raspravu o tekstuNACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽIGrađanima, naučnoj i stručnoj javnosti, d

Vijesti
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SAVJETU ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2024-2027.

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Javni poziv
Ministarstvo pravde IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Vijesti
Ministarstvo pravde LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Na osnovu člana 10 stav 3 i 4 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo

Vijesti
Logo Ministarstva pravde MPA 2022
Ministarstvo pravde Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA 2024-2027 SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025Javna rasprava o tekstu Nacrta stra

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7