IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽI

Objavljeno: 09.07.2024. 07:33 Autor: Ministarstvo pravde

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 41/ 18), Ministarstvo pravde uputilo je 11.06.2024. godine javni poziv  građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arbitraži, dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestja u pisanom obliku putem pošte na adresu Ministarstva pravde Vuka Karadžića broj 3, Podgorica ili u elektronskom obliku na e-mail: natasa.novakovic@mpa .gov.me.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arbitraži trajala je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde i portalu e-uprave.

 Nakon isteka roka za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestja u postupku javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arbitraži, konstatovano je da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde, nijesu dostavljeni pisani predlozi, primjedbe i sugestije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?