Poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

Objavljeno: 18.06.2024. 10:15 Autor: Ministarstvo pravde

MINISTARSTVO PRAVDE

Objavljuje poziv 

za javnu raspravu o tekstu

NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama upućuje se javni poziv da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na predlog ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde na adresu: Ul. Vuka Karadžića br.3, 81000 Podgorica, ili na email: jelena.dragicevic@mpa.gov.me

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave o tekstu Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu;

Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA);

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?