Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na Javni konkurs "Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na Javni konkurs "Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na Javni konkurs "Podrška starijim licima za život u zajednici"

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na Javni konkurs "Podrška starijim licima za život u zajednici"

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za predlaganje 5 (pet) predstavnika NVO za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju"

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i t

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Drugi javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Drugi javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni konkurs „ ZAŠTITA OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici za 2021.

Javni konkurs „ ZAŠTITA OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite od nasilja nad ženama

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni konkurs „Podrška porodicama u krizi“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2021. godini

Javni konkurs „Podrška porodicama u krizi“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2021. godini

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni konkurs „Podrška starijim licima za život u zajednici“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2021. godini

Javni konkurs „Podrška starijim licima za život u zajednici“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2021. godini

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju" za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

Ispravku javnog konkursa od 23.11.2021. godine možete pronaći na dnu teksta.Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/

Vijesti/Najave
1 2