Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana/ice u radnoj grupi za izradu Predloga Pravilnika kojim će se utvrditi bliži uslovi za pružanje usluge

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana/ice u radnu grupu za izradu Predloga Pravilnika kojim će se utvrditi bliži uslovi za pružanje uslug

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv

Javni pozivNapomena: javni poziv je objavljen na starom web portalu Ministarstva finansija i socijalnog staranja 22.04.2021. godine (Detalji (mif.gov.me) , al

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA

ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV NVO ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV NVO ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST POMOĆ STARIJIM LICIMA

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV NVO ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Radnu grupu

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakon

Vijesti/Najave
1