Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za radnu grupu za izmjenu Pravilnika o standardima za akreditaciju obuke

Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za radnu grupu za izmjenu Pravilnika o standardima za akreditaciju obuke, odnosno pr

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa drzavne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista pružalaca usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije

Lista pružalaca usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoj

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista pružalaca usluge SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije

Lista pružalaca usluge SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploataacije ili kod kojih postoji opas

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Odluka o finansiranju usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu djeteta, odraslog i starog lica koje je žrtva trgovine ljudima

Odluka o finansiranju usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu djeteta, odraslog i starog lica koje je žrtva trgovine ljudima za period od 1. februara do 3

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za finansiranje usluge SOS telefona za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije

Javni poziv za finansiranje usluge SOS telefona za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za finansiranje usluge SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije

Javni poziv za finansiranje usluge SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih p

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na Javni konkurs "Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

Lista NVO koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na Javni konkurs "Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

Vijesti/Najave
1 2 3