Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Objavljeno: 15.03.2022. 10:18 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa drzavne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

JAVNI POZIV 

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zarada u javnom sektoru da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

 Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1

 Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

-da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

-da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

-da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

-da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

-da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

-dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

-fotokopija statuta nevladine organizacije;

-dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);  

-izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja (www.gov.me/mif) i portalu e-uprave (www.euprava.me).

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Predlog predstavnika/ce sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivi Ministarstva finansija i socijalnog staranja radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

Stanka Dragojevića broj 2

81000 Podgorica

sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru“

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice Ministarsva finansija i socijalnog staranja koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za obračun, kontrolu i politiku zarada. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?