Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na obuku za provjerivače/revizore bezbjednosti državnih puteva

MKI, uz podršku EBRD-a i u saradnji sa Mašinskim fakultetom, sprovesti drugu obuku za provjerivače/revizore bezbjednosti državnih puteva

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv Nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu

Za pripremu Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

Nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za pripremu Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni pozivpravnim licima za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije

Shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU KONCESIONIH AKATA

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte

Javni poziv
MKI
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv na javnu raspravu

Tekst Nacrta Zakona o snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju poremećaja u snabdijevanju

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Predlog Dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu

Javni poziv
MKI
Ministarstvo kapitalnih investicija Izmjena Javnog oglasa za dodjelu ugovora o koncesiji ležišta “Žoljevica”, Andrijevica

Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju kamena ležišta “Ristova Ponta”, Ulcinj

Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju kamena ležišta “Ristova Ponta”, Ulcinj

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji

Za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, Andrijevica

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7