Način sortiranja:
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu

Za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahogafa u drumskom prevozu

Javni poziv
MSP
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za nacrt Zakona o željeznici

U skladu sa članom 15. Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju Javne rasprave u pripremi zakona i strategija

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu nacrta zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Za izradu nacrta zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu

Za izradu nacrta zakona o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za prijave za poziciju čanova Odbora direktora Aerodroma Crne Gore

Turizam predstavlja jednu od najperspektivnijih delatnosti u budućem ekonomskom razvoju Crne Gore.

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta za gradnju benzinskih pumpi

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina nepokretnosti

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O LUKAMA

U radnom tijelu za izradu nacrta zakona o lukama

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za početnu fazu prireme nacrta Zakona o lukama

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o lukama

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu „NACRTA ZAKONA KOJIM SE UTVRĐUJU USLOVI I NAČIN STAVLJANJA NA TRŽIŠTE

Javni poziv
mki
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji

Za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Bakovići“, Kolašin

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7