Način sortiranja:
mki
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv zainteresovanim pravnim licima za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila

Za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za konsultacije zainteresovanim NVO u cilju pripreme Sektorskih analiza

Za konsultacije zainteresovanim NVO u cilju pripreme Sektorskih analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju u 2023. godini

Nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju u 2023. Godini

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2023.

U oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2023. Godini

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju u 2023.

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, MKI obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti energetike i energetske efikasnosti u 2023. godini

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, MKI obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv zainteresovanim pravnim licima

Za uslugu obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila shodno Pravilniku o tehničkim zahtjevima

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnim tijelima

Zakon o energetici i Zakon o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv za Javnu raspravu

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu “Kaludar“ i „Presjeka“

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7