Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Invitation to Tender for Construction of the Phase I of the Port of Virpazar

Ministry of Capital Investments of Montenegro intends to award a work contract for Construction of the Phase I of the Port of Virpazar within the ALMONIT-MTC

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za izradu nacrta Zakona

Poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahografa

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv javnosti da se uključi u javnu raspravu o nacrtu Zakona o željeznici

Javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu o nacrtu koncesionog akta „Ristova Ponta“, Opština Ulcinj

Koncesioni akt o mineralnoj sirovini tehničko – građevinskog kamena ležišta „Ristova Ponta“, Opština Ulcinj

Javni poziv
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Lista nepotpunih prijava za finansiranje NVO - Zaštita životne sredine u saobraćaju

Na osnovu člana 32 g stav 2 Zakona o Nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za finansiranje NVO u

Vijesti/Najave
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Lista nepotpunih prijava za finansiranje NVO - Zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju

Lista nepotpunih prijava na Javni konkurs za finansiranje NVO u zaštiti lica sa invaliditetom u saobraćaju br.15-056/21-10631 /1 od 04.10.2021. godine

Vijesti/Najave
MKI CLANAK
Ministarstvo kapitalnih investicija Lista nepotpunih prijava za finansiranje NVO - Oblast saobraćaj, sigurnost i bezbjednost

Lista nepotpunih prijava na Javni konkurs za finansiranje NVO u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju br.15-056/21-10633/1 od 04.10.2021.

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu o nacrtu koncesionih akata lokaliteta „Piševska rijeka 1 i 2“, Opština Andrijevica

Koncesioni akti o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko – građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta „Piševska rijeka 1 i 2“, Opština Andrijevica

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu o nacrtu koncesionog akta građevinskog kamena ležišta „Bušnje“

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko – građevinskog kamena ležišta „Bušnje“, Opština Pljevlja

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu o nacrtu koncesionog akta ležišta „Platac“, Opština Kotor

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko – građevinskog kamena ležišta „Platac“, Opština Kotor.

Javni poziv
1 2 3 4 5