Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

Nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

Za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

Za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Javni poziv
Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija JAVNI POZIV

Za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

U nastavku možete preuzeti poziv za predlaganje predstavnika NVO za izradu Nacrta zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Javna rasprava

Ministarstvo kapitalnih investicija daje na javnu raspravu Nacrt zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Vijesti/Najave
Ministarstvo kapitalnih investicija Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati autobuske stanice

MKI obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim uslovima koje moraju ispunjavati autobuske stanice

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv

Javni poziv za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

Vijesti/Najave
Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu

Javni poziv
Ministarstvo kapitalnih investicija
Ministarstvo kapitalnih investicija Lista predstavnika/predstavnica NVO za člana/članicu Radne grupe
Vijesti/Najave
1 2 3