Način sortiranja:
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za nacrt Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata

U skladu sa članom 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u komisiji za raspodjelu sredstava NVO

Oblast zaštite životne sredine u saobraćaju u 2024. godini

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u komisiji za raspodjelu sredstava NVO

Oblast zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2024. godini

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje NVO u komisiji za raspodjelu sredstava NVO

Oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju u 2024. Godini

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za članstvo u Odboru direktora

Poziv za sve kandidate koji su zainteresovani za članstvo u Odboru direktora u AD „Željeznički prevoz Crne Gore“ i „Održavanje željezničkih voznih sredstava''

Javni poziv
MSP
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu

Za izradu nacrta zakona o vazdušnom saobraćaju

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za konsultacije zainteresovanim NVO

U cilju pripreme Sektorskih analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje

Javni poziv
MSP
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO

Za učešće u radu komisije za kategorizaciju autobuskih stanica

Javni poziv
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu

Za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahogafa u drumskom prevozu

Javni poziv
MSP
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za nacrt Zakona o željeznici

U skladu sa članom 15. Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju Javne rasprave u pripremi zakona i strategija

Javni poziv
1 2 3 4 5 6 7