Javni poziv za nacrt Zakona o željeznici

Objavljeno: 06.02.2024. 14:30 Autor: MSP

U skladu sa članom 15. Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju Javne rasprave u pripremi zakona i strategija, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva daje na javnu raspravu građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Zakona o željeznici.

Javna rasprava de trajati 20 dana od objavljivanja javnog poziva.

Takode vas ovim putem obaještavamo da će se okrugli sto povodom narta Zakona o željeznici održati u Velikoj sali Privredne komore u petak, 23. februara od 12:00 do 15:00 časova.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Zakona o željeznici mogu dostaviti Ministarstvu saobraćaja i pomorstva u pisanoj formi na adresu:

Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: dragana.luksic@msp.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga saciniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt Zakona o Željeznici će bit dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i portalu e-uprave.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Objavljen: 06.02.2024.
Rok za prijavu: 26.02.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?