Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Objavljeno: 14.03.2023. 13:46 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Donošenjem Zakona o efikasnom korišćenju energije i 70 podzakonskih akata Crna Gora se u velikoj mjeri uskladila sa relevantnim direktivama Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti. Izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije se pristupilo kako bi se dodatno unaprijedilo postojeće zakonsko rješenje sa ciljem usaglašavanja sa osnovnom EU direktivom za oblast energetske efikasnosti (Direktiva 2012/27/EU) i inoviranom Direktivom o energetskim karakteristikama zgrada (Direktiva 844/2018/EU) koje je Crna Gora u obavezi da transponuje po osnovu članstva u Energetskoj zajednici. S tim u vezi, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao nadležni organ, obrazuje radno tijelo sa zadatkom da izradi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije da predlože predstavnika za člana radnog tijela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Tekst javnog poziva kao i obrazac za prijavu možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 14.03.2023.
Rok za prijavu: 24.03.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?