Socijalna i zdravstvena zaštita

U fokusu Vlade zdravstveni i socijalni sistem

Nakon više od 40 godina, u Crnoj Gori se ponovo grade novi zdravstveni objekti.