Sastav Vlade

Sastav Vlade Crne Gore

Vladu čine predsjednik, potpredsjednik i ministri. Predsjednik Vlade predstavlja Vladu i rukovodi njenim radom.