Састав Владе

Састав Владе Црне Горе

Владу чине предсједник, потпредсједник и министри. Предсједник Владе представља Владу и руководи њеним радом.