Састав Владе

Састав Владе Црне Горе

Владу чине предсједник, потпредсједник и министри. Предсједник Владе представља Владу и руководи њеним радом.

Божо Милоњић

Божо Милоњић

генерални секретар Владе Црне Горе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе