Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Podgorica: Konferencija o usklađivanju propisa u oblasti nabavke sa direktivom EU

Objavljeno: 31.05.2016. 18:42 Autor: mod
U okviru norveškog projekta o izgradnji integriteta, u organizaciji Centra za integritet u sektoru odbrane (CIDS) iz Osla, u saradnji sa nacionalnim partnerima na projektu, u Podgorici je danas održana konferencija na temu: Usklađivanje propisa u oblasti nabavki sa direktivom EU 2009/81/eu u sektoru odbrane i srodnim sektorima - Uspostavljanje dobrih praksi.

Cilj konferencije jeste da se kroz diskusiju o zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, stepenu usklađenosti iste sa evropskom legislativom, kao i razmjenu mišljenja i iskustava eksperata iz Crne Gore, regiona, NATO-a i CIDS-a doprinese boljem razumijevanju ovog pitanja i jačanju transparentnosti i integriteta sektora odbrane i bezbjednosti.
Konferenciju su otvorili Per Aage Christensen, direktor Centra za izgradnju integriteta u Ministarstvu odbrane Kraljevine Norveške, dr Nađa Milanova, predstavnica NATO Programa za izgradnju integriteta u sektoru odbrane, Biljana Dulović, šefica Biroa za kadrovske i pravne poslove Ministarstva unurašnjih poslova i menadžerka integriteta i mr Sanela Đozgić, šefica kabineta u Ministarstvu odbrane i članica radne grupe za implementaciju Plana integriteta Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

Ekspertsku podršku konferenciji su pružili regionalnii i NATO predavači na odnosnu temu, dok su polaznici radionice bili relevantni predstavnici ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave za javne nabavke.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?