Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

SAOPŠTENJE: Održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“

Objavljeno: 25.07.2017. 19:19 Autor: mrss
mrss

Dana 25. jula 2017. godine, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sastanak Upravnog odbora otvorio je direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, gdin Goran Kuševija koji je pozdravio prisutne i osvrnuo se na period implementacije projekta i postignute rezultate. Nakon izlaganja, dao je riječ voditeljici projekta Vanji Hazl.

Treći šestomjesečni izvještaj projekta i plan aktivnosti za naredni period predstavila je Vanja Hazl. Prilikom predstavljanja navedenog izvještaja fokusirala se na sprovedene aktivnosti, način sprovođenja istih, kao i na dosadašnje rezultate projekta. 

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora i njihove zamjene: Ana Stijepović, direktorica JU Centra za socijalni rad Podgorica, Ivan Mitrović direktor u JU Centar za socijalni rad Nikšić, Ana Simonović, samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Marko Dragaš, samostalni svajetnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija i Iva Vujović, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija.

Sastanku je prisustvovala i koordinatorka projekta,Katja Vukotić.

Predstavnica WYG International konzorcijuma Ana Mirić je takođe bila prisutna na sastanku. 

Projekat sprovodi konzorcijum u čijem sastavu su WYG International i WYG Savjetovanje, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad. 

Projekat je vrijedan 413.000 eura i trajaće do kraja septembra 2017. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?