Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

SAOPŠTENJE: Završni sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“

Objavljeno: 20.09.2017. 15:29 Autor: mrss
Dana 20. septembra 2017. godine, u Hotelu “Ramada”, održan je završni  sastanak Upravnog odbora projekta „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“. Projekat se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Sastanak Upravnog odbora otvorio je direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, gdin Goran Kuševija koji je pozdravio prisutne i zahvalio se projektnom timu na saradnji, uloženom trudu i postignutim rezultatima, ističući značaj isith za zaposlene u Zavodu za zapošljavanje, centrima za socijalni rad i za radno sposobne korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Nakon izlaganja, dao je riječ direktoru projekta WYG International-a gdinu Robertu Babiču koji je pozdravio prisutne i kratko se osvrnuo na postignute rezultate.

Voditeljica projekta Vanja Hazl detaljno je predstavila Završni izvještaj projekta, koji uključuje aktivnosti i rezultate svih komponenti projekta kao što su:

- Analiza sadašnje situacije u sektoru socijalne inkluzije na osnovu kojeg je izrađen Izvještaj o sadašnjem stanju u sektoru socijalne inkluzije u Crnoj Gori;

- Ažurirana baza podataka pripadnika RE populacije koji učestvuju na obukama/programima zapošljavanja;

- Identifikovane potrebe za obukama i pripremljen program obuka za rad sa osjetljivim ciljnim grupama;

- Preporuke ministarstvu rada i socijalnog staranja o sadržaju nacrta Sporazuma o saradnji ZZZCG i CSR;

- Sporazum o saradnji između ZZZCG i CSR ;

- Sprovedena kampanja kako bi se informisale najugorženije grupe o novim metodama rada ZZZCG i CSR.

Ekspertkinja Tatjana Tihomirović posebnu pažnju posvetila je komponenti 4 projekta, u ovkiru koje su sprovedene obuka potencijalnih aplikanata za projekte Evropskog strukturnog fonda i obuka za korisnike grant šeme “Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije”.

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora i njihove zamjene: Ana Stijepović, direktorica Centra za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, Ljulje Dušaj samostalna savjetnica u Direktoratu za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Iva Vujović, samostalna savjetnica u Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija i Ljiljana Nišavić savjetnik u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Takođe, sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gdin Roman Boitard i gđa Chiara Iascone

Sastanku je prisustvovala i koordinatorka projekta,Katja Vukotić.

Predstavnica WYG International konzorcijuma Ana Mirić je takođe bila prisutna na sastanku.

Projekat je sprovodio konzorcijum u čijem sastavu su WYG International i WYG Savjetovanje, dok su glavni korisnici projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i centri za socijalni rad. Zvaničan završetak projekta je 30.septembar 2017.godine.Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?