Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održan osmi CEI Regionalni forum zdravstvene, velnes i spa industrije

Objavljeno: 30.10.2017. 18:17 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Kako se kreira autentični velnes i spa turistički proizvod, iskustva bazirana na regionalnoj i lokalnoj spa tradiciji i kulturnom i prirodnom nasljeđu sa akcentom na Rimsko doba bila je glavna tema na Osmom CEI regionalnom forumu zdravstvene, velnes i spa industrije održanom na lokalitetu arheološkog nalazišta Viminacijum u Kostolcu. Forum je podržan od strane Centralno-evropske inicijative, a glavni govornici bili su Joahim Liber, predsjednik Evropske spa asocijacije i počasni generalni sekretar Evropske spa asocijacije, Tobias Bilenštajn, direktor Evropske inicijative i projekta Rimske termalne banje Evrope, kao i Majk Volis, korporativni brend direktor Danubius hotela.

Na Forumu su govorili i stručni predavači iz zemalja Zapadnog Balkana koji su govorili o trendovima u ovoj rastućoj industriji, sa posebnim osvrtom na mogućnost povezivanja banjskog i kulturnog turizma. Kao predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma na Forumu je govorio Zvonko Saveljić, rukovodilac Direkcije za posebne oblike turizma i turističku infrastrukturu. Saveljić je održao prezentaciju o velnes i spa turizmu, trenutnom stanju i perspektivama razvoja ovog posebnog oblika turizma u Crnoj Gori.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?