Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Memorandum o saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i NVO "Phiren Amenca"

Objavljeno: 15.12.2017. 21:06 Autor: PR Služba

U znaku uspješne saradnje koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima sa nevladinim organizacijama za unaprijeđenje i zaštitu ljudskih prava danas je potpisan Memorandum sa NVO Koračajte sa nama – Phiren Amenca.

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka istakao je značaj zajedničke saradnje i pozdravio sve veće uključivanje mladih obrazovanih aktivista/kinja iz romske i egipćanske zajednice sa namjerom da se poboljša položaj i kvalitet života ove zajednice.

Elvis Beriša ispred nevladine organizacije Koračajte sa nama – Phiren Amenca je kazao da će dalji fokus saradnje biti usmjeren na aktivnosti koji se odnose na razvoj identiteta Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Saradnja će pratiti i aktivnosti koje se odnose i na unaprijeđenje socijalnog i ekonomskog položaja romske i egipćanske populacije, zatim pitanje stambene situacije, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, pravni status, socijalnu i porodičnu zaštitu, ikao i identitet.

Memorandum o saradnji ispratiće period do 2020 kada ističe Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?