Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Nasilje nad djetetom jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava

Objavljeno: 06.02.2018. 18:04 Autor: PR služba

Nasilje nad djetetom predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podsjeća da se sva  djeca rađaju sa osnovnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. Zbog svog uzrasta, djeca su upućena na pomoć odraslih. S tim u vezi, naglašavamo obavezu odraslih u pogledu zaštite djeteta, odnosno potrebe da se zaštiti integritet djeteta.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, kao najvažniji međunarodni  pravni akt, propisuje da svako dijete ima pravo na život. Nedavni slučaj ubistva petnaestomjesečnog dječaka sve nas opominje da treba da se duboko zamislimo u kojoj su mjeri  naša djeca zaista zaštićena i koliko njih uživa svoja prava.

Crnogorsko društvo treba da reaguje u pravcu pune zaštite djeteta od svakog oblika nasilja i zanemarivanja od strane roditelja ili drugih osoba.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava apeluje na građane i građanke Crne Gore, da u slučaju bilo kakvog saznanja o potencijalnom zanemarivanju ili nasilju nad djetetom, informišu nadležne institucije, Centre za socijalni rad i policiju,  koji su dužni da pruže odgovarajuću pomoć.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?