Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Najava: Ministarstvo nauke najavljuje Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte

Objavljeno: 19.10.2018. 18:48 Autor: Ministarstvo nauke
Ministarstvo najavljuje da će sljedeće nedjelje objaviti Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte. Cilj ovog Konkursa je podizanje kapaciteta naučnih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva koja pokazuju potencijal da integrišu istraživanje u dominantne ekonomske pokretače u Crnoj Gori i izrastu u buduće centre izvrsnosti.

Grantovi će biti dodijeljeni za naučnoistraživačke projekte, koji su u skladu sa tematskim prioritetima utvrđenim Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti: Energija; Informaciono komunikacione tehnologije; Novi materijali, proizvodi i servisi; Medicina i zdravlje ljudi; Poljoprivreda i proizvodnja hrane; Održivi razvoj i turizam; i Nauka, obrazovanje i identitet.

Konkurs će biti raspisan sa ukupnim iznosom sredstava od 1.000.000 €. Odobreni projekti po ovom Konkursu finansiraće se na period do dvije godine.

Planirano je da Konkurs bude otvoren tri nedjelje.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?