Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: Konstituisano Koordinaciono tijelo MAB Programa „Čovjek i biosfera -basen rijeke Tare“

Objavljeno: 07.02.2019. 17:34 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Prvi sastanak Koordinacionog tijela na temu MAB programa „Čovjek i biosfera – basen rijeke Tare“ održan je danas u Mojkovcu s ciljem prezentovanja dosadašnjih aktivnosti, kao i dogovora oko narednih koraka kada je riječ o basenu Tare. Organizator konstitutivnog sastanka je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Opštinom Mojkovac koja je bila domaćin.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, lokalnih samouprava i predstavnik UNDP-a. Naime, u cilju ostvarenja saradnje na koordinaciji i praćenju realizacije mjera i rezultata ova koordinaciona struktura upravljaće područjem a za njenog predsjednika izabran je predsjednik Opštine Mojkovac Ranko Mišnić.

Na sastanku je prezentovan Akcioni plan rezervata biosfere rijeke Tare čija je osnova za praćenje razvoja rezervata biosfere do 2021., sa godišnjim izvještajima o realizaciji kojim se razmatraju niz aktivnosti i rezultata koje je rezervat biosfere podržao i ostvario dok su govorili Ranko Mišnić, predsjednik Opštine Mojkovac, Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Milica Nikolić, generalna sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO. Tim povodom, predsjednik opštine Mojkovac Ranko Mišnić jednoglasno je izabran za predsjednika Koordinacionog tijela.

Podsjećamo da je u cilju ozvaničenja i uspostavljanja saradnje na koordinaciji, prevenciji štetnih efekata po biodiverzitet, zaštiti ljudi, životne sredine, razmjeni informacija i povezivanja primjenom modela institucionalizovane saradnje koja vodi izgradnji kapaciteta na lokalnom i državnom nivou u proteklom periodu potpisan Protokol o saradnji na projektu „Čovjek i biosfera – basen rijeke Tare“ između Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva kulture, Opštine Mojkovac, Opštine Kolašin, Opštine Plužine, Opštine Pljevlja, Opštine Žabljak, Opštine Andrijevica i Opštine Šavnik.

Basen rijeke Tare uživa UNESCO zaštitu u okviru programa „Čovjek i biosfera“ (MAB) od 1977. i prostire se na području sedam opština: Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Plužine, Pljevlja i Šavnik. Sliv rijeke Tare nalazi se u jugoistočnom dijelu Dinarskih Alpa i predstavlja izuzetan i najdinamičniji dio reljefa u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?