Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Rezultati Konkursa za dodjelu grantova: 15 krupnih naučnoistraživačkih projekata prihvaćeno za finansiranje

Objavljeno: 22.02.2019. 17:44 Autor: Ministarstvo nauke

Od ukupno 72 predloga projekta prijavljenih na Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte, Ministarstvo je prihvatilo za finansiranje 15 najbolje ocijenjenih naučnoistraživačkih projekata.

Nakon sprovedenog procesa međunarodne evaluacije Ministarstvo je prihvatilo za finansiranje projekte koji su ocijenjeni sa 90 i više bodova (od ukupnih 100 bodova).

Ministarstvo će, u skladu sa raspoloživim budžetom, do kraja 2019. godine, razmotriti mogućnost dodatnog sufinansiranja projekata koji se nalaze na ,,rezervnoj listi” (projekti ocijenjeni sa 80 i više bodova).

Okvirni iznos traženih sredstava grantova od strane Ministarstva nauke iznosi 1.360.000 eura, a pregovori sa nosiocima grantova će biti započeti već od naredne nedjelje.

Realizacija projekata će početi od marta 2019. sa rokom za implementaciju do 2 godine.


Rang listu prihvaćenih projekata možete preuzeti OVDJE

Rezervnu listu projekata možete preuzeti OVDJE

 

Video i foto materijale sa konferencije za medije održane povodom predstavljanja rezultata konkursa možete preuzeti sa Vladinog servera: http://195.66.166.68/upload/

 

Ministarstvo nauke

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?