Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ponovo aktivan portal „Glas građana ePeticije“

Objavljeno: 02.04.2019. 15:58 Autor: MJU

                                                                           Sa 3 000 potpisa građani mogu podnositi ePeticije

Portal „Glas građana e-Peticije“ www.epeticije.gov.me od danas je ponovo aktivan. Građani Crne Gore od danas mogu podnositi peticije za inicijative iz nadležnosti Vlade Crne Gore, sa prikupljenih 3 000 potpisa umjesto ranije potrebnih 6 000 potpisa.

Ministarstvo javne uprave je, krajem decembra 2018. godine, prepoznajući značaj građanskih elektronskih inicijativa na državnom nivou, pokrenulo neophodne aktivnosti kako bi se stvorili tehnički uslovi za aktiviranje portala.

Uzimajući u obzir predloge nevladinih organizacija da se smanji broj glasova za prihvatanje peticije, Vlada je prethodno donijela odluku i smanjila broj potrebnih glasova sa 6 000 na 3 000 glasova.

Građani peticiju mogu podnijeti vrlo jednostavno i to u tri koraka – pri čemu se unose lični podaci, naziv i tekst peticije i bira nadležno ministarstvo. Ukoliko je korisnik ispravno unio svoje podatke od sistema dobija email sa detaljnim informacijama o peticiji koja je „kandidovana“, kao i informacijama o proceduri koja slijedi u procesu validacije peticije.

MJU MJU

 

MJU

U cilju efikasnijeg odlučivanja o svim pitanjima od značaja za proces ePeticije, koje građani podnesu preko web portala, u svim ministarstvima su određeni adminstratori Portala. Ukoliko peticija ispunjava pravila za podnošenje, ona postaje vidljiva na web portalu ePeticije i postaje otvorena za glasanje. 

Takođe, formirana je posebna Komisija koja će razmatrati i odlučivati o pitanjima koja, u postupku obrade podnijetih elektronskih peticija, dostave resorna ministarstva, a koju čine predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva javne uprave, Ministarstva pravde. 

Ministarstvo javne uprave, u skladu sa Akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu, u 2019. godini planira tehničko unapređenje portala, kao i proširenje na jedinice lokalne samouprave, kako bi se na taj način stvorili uslovi za podnošenje svih peticija koje mogu biti predmet interesovanja građana. 

Projekat “Glas građana – ePeticije” nastao je 2012. godine sa ciljem povećanja transparentnosti rada Vlade Crne Gore, odnosno realizacije građanskih inicijativa, kroz demokratski model podnošenja elektronskih peticija. 


MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?