Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV NVO ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA

Objavljeno: 04.04.2019. 18:55 Autor: MRSS

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

 

JAVNI POZIV

 

nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja društvena briga o djeci i mladima

 

ZA KONSULTACIJE  O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

iz Budžeta Crne Gore u 2020. godini.

 

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04. do 19. aprila 2019.godine.

 Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema u tekućoj za narednu kalendarsku godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

 NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE

 Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Rimski trg broj 46 Podgorica (sa naznakom „Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA-DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA) kao i elektronskim putem na e-mail: svetlana.sovilj@mrs.gov.me .

 Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Svetlana Sovilj, broj tel. 020-482-452

 Ministarstvo rada i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast društvena briga o djeci i mladima.

 

Podgorica, 04.04.2019. godine

Broj: 56-316/19-1

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?