Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Slovenačko iskustvo od značaja za sprovođenje Šengenskog akcionog plana

Objavljeno: 11.06.2019. 17:20 Autor: MUP; Biro za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Tokom radne posjete Republici Sloveniji, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić posjetio je najfrekventniji granični prelaz, Obrežje, na granici sa Republikom Hrvatskom. Posjeta je bila prilika da se crnogorska delegacija upozna sa bližim procedurama koje se sprovode u okviru graničnih provjera u skladu sa šengenskim standardima, s obzirom na to da je Slovenija prije više od decenije postala dio šengenskog prostora.


Slovenačke kolege prezentovale su način rada na graničnom prelazu, koji je ujedno i spoljna granica šengenskog prostora, a tokom obilaska crnogorska delegacija se detaljno upoznala i sa opremom za prvu i drugu liniju provjere i infrastrukturnim rješenjima koja su propisana EU šengenskim katalogom.

Ministar Nuhodžić se zahvalio na ekspertskoj pomoći i pohvalio saradnju sa Republikom Slovenijom tokom realizacije tvining projekta „Podrška uspostavljanju pravne tekovine Šengena“, u okviru kojeg je izrađen Šengenski akcioni plan, koji je Vlada usvojila 2017. godine.

„Crna Gora ostvaruje napredak u standardima Šengena koji se odnose na usklađivanje pravnog okvira, infrastrukturu i informaciono-komunikacione sisteme, a naročitu pažnju posvećujemo edukaciji i jačanju kadrovskih kapaciteta Granične policije“
, kazao je ministar Nuhodžić.

Biro za odnose s javnošću Vlade Crne Gore  Biro za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?