Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Afirmativna odluka UNESCO Komiteta za svjetsku baštinu za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora

Objavljeno: 05.07.2019. 13:01 Autor: Ministarstvo kulture
UNESCO Komitet za svjetsku baštinu je, bez rasprave, usvojio odluke koje se odnose na dva mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori – Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora i Nacionalni park Durmitor. 

Odluka koja se odnosi na Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora predstavlja jednu od najafirmativnijih odluka Komiteta koje se odnose na područje Kotora, a posebno od 2003. godine, kada je područje uklonjeno sa Liste svjetske baštine u opasnosti, na kojoj je sve do tada bilo zbog posljedica razornog zemljotresa iz 1979. godine. Ipak, od tog trenutka počinju i upozorenja Komiteta povodom opasnosti od nagle i nekontrolisane urbanizacije i turističkog pritiska koji prijeti očuvanju izuzetnih univerzalnih vrijednosti koje su osnov upisa na Listu svjetske baštine. Odluke Komiteta su bivale sve oštrije, do Odluke iz Istanbula 2016. godine, nakon čega je napravljen niz konsultacija sa UNESCO, koje su rezultirale usvajanjem Akcionog plana za postizanje ove Odluke, od strane Vlade Crne Gore. Od februara 2017. godine kada je Akcioni plan usvojen, do ovogodišnjeg Komiteta, sprovedeno je niz aktivnosti koje su rezultirale Odlukom koja pozdravlja napore “države članice u mnogo oblasti, uključujući izradu Nacrta PUP-a Kotor, pripreme Izmjena i dopuna Zakona o Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora, iniciranju revizije Menadžment plana, reviziji HIA za Područje…”. Pozdravlja se odluka države da odustane od predloženog projekta žičare od Starog grada do tvrđave San Đovani i turističkog kompleksa Glavati Prčanj, kako bi se zaštitile izuzetne univerzalne vrijednosti. Država se ohrabruje da dalje nastavi da unapređuje proces procjene uticaja, traži se HIA za turistički kompleks u Morinju i most na Verigama, prije bilo kakvog obavezivanja od strane države za realizaciju ovih ideja. Zahtijeva se da revidovani Menadžment plan uključi preporuke Reaktivne monitoring misije iz 2018. godine. Posebno se traži da Menadžment plan tretira pitanja upravljanja i smanjenja rizika i upravljanja turizmom. 

Odluka koja se odnosi na Nacionalni park Durmitor tiče se pitanja koja su bila predmet Savjetodavne misije iz novembra 2018. godine. Odlukom se potvđuju nalazi Savjetodavne misije koja je u Crnoj Gori boravila u novembru, a kojom se traži niz aktivnosti koje država treba da preduzme u narednom periodu u saradnji sa UNESCO i savjetodavnim tijelima.

Komitet za svjetsku baštinu održava se svake godine sa ciljem razmatranja stanja očuvanosti prirodnih i kulturnih dobara upisanih na UNESCO listu svjetske baštine i razmatranja novih nominacija. Ovogodišnji Komitet održava se u Bakuu, Azerbejdžan, od 30. juna do 10. jula. Komitet je donio niz značajnih odluka, od kojih se neke odnose na prestanak statusa “baštine u opasnosti”, za države koje su uspjele da spriječe gubitak određenih vrijednosti. Određena dobra su pak upisana na Listu svjetske baštine u opasnosti.

Na ovogodišnjem Komitetu, Crna Gora se pridružila grupi država koje su podržale Švajcarsku u apelu za dosljedniju primjenu Konvencije pri odlučivanju od strane Komiteta, te za ravnopravan pristup svim državama i dobrima koja se razmatraju, kako bi se dodatno osnažila Konvencija i uloga Komiteta koji se stara o nasljeđu. UNESCO Centar za svjetsku baštinu se zahvalio državama koje su uputile i dobrovoljne kontribucije, pored obaveznih, među kojima je i Crna Gora. Održano je i niz neformalnih susreta sa relevantnim predstavnicima UNESCO i savjetodavnih tijela, na kojima je bilo riječi o narednim koracima koje je potrebno preduzeti za postizanje odluka Komiteta, prije svega u odnosu na stanje očuvanosti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i Nacionalnog parka Durmitor, ali i o aktuelnoj nominaciji ekstenzije Bukovih šuma, u kojoj učestvuje i Crna Gora.

Na Komitetu u Bakuu učestvuje generalna sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, Milica Nikolić.

Ministarstvo kulture

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?