Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministri Bošković i Nuhodžić obišli mješovite patrole Vojske i Policije koje rade na obezbjeđenju i zaštiti državne granice sa Albanijom

Objavljeno: 20.08.2019. 19:22 Autor: mod
Ministri odbrane i unutrašnjih poslova mr Predrag Bošković i Mevludin Nuhodžić obišli su danas karaulu Krenza na granici sa Republikom Albanijom, koju čuvaju mješovite patrole Vojske i Policije.
mod

“Zajedničke patrole pripadnika Vojske i Policije duž jednog dijela naše granice, u rejonu graničnog prelaza Božaj, pravi je primjer kako dvije institucije mogu zajednički da sarađuju kako bi obezbijedili bezbjednost i sigurnost svih naših građana i teritorije države Crne Gore”, rekao je ministar Bošković.
“Danas smo ministar Nuhodžić i ja obišli ovaj rejon, i ne samo ovaj dio naše granice, već kompletan dio od granice sa Kosovom do granice sa Albanijom, i uvjerili se da upravo Vojska i Policija zajednički rade na potpunom obezbjeđenju i maksimalno mogućoj zabrani nelegalnih prelazaka naše granice. Upravo ovakve zajedničke patrole daju mogućnost da se zajedničkim radom uvježbavaju procedure i sve ono što je bitno kako bi se na kvalitetniji i bolji način obezbijedila naša granica, a na nama je da im unaprijedimo uslove za rad i boravak u ovim objektima”, istakao je ministar Bošković.

mod

Govoreći o angažovanju Policije i Vojske na zaštiti državne granice od ilegalnih migracija i prekograničnog kriminala, ministar Nuhodžić je saopštio da su mješovite patrole, od avgusta do decembra 2018. godine, spriječile oko 2.000 lica da ilegalno uđu u Crnu Goru. „Uvjerili smo se da pripadnici Policije i Vojske profesionalno i posvećeno izvršavaju zadatke, poštujući zakonske propise i odnoseći se na human način prema migrantima“, naglasio je ministar.

mod

Nuhodžić je podsjetio da Ministarstvo unutrašnjih poslova u kontinuitetu radi na unapređenju tehničke opremljenosti Granične policije, uz značajnu podršku Vlade i Evropske komisije, a u skladu sa standardima Šengena i Šengenskim akcionim planom.„Kontrolisane i sigurne granice doprinose većoj bezbjednosti svih naših građana i svih gostiju koji borave u Crnoj Gori, a to je, ujedno, i naš najbolji doprinos bezbjednijem regionu i bezbjednijoj Evropi“, zaključio je ministar Nuhodžić.

mod

Vojska Crne Gore, od avgusta prošle godine, na osnovu odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost, daje ispomoć graničnoj policiji na čuvanju državne granice i angažovana je u kontroli pograničnog pojasa i državne granice sa Albanijom u zoni graničnog prelaza Božaj. Granicu kontrolišu mješovite patrole Uprave policije i Vojske Crne Gore, prvenstveno kako bi bili spriječeni ilegalni prelasci granice sa Albanijom, ali i druge nezakonite radnje na granici i u pograničnom pojasu.

Obilasku karaule prisustvovali su zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore pukovnik Svetozar Brajković i pomoćnik direktora Uprave policije za sektor Granične policije Vesko Damjanović.

mod
MINISTARSTVO ODBRANE / MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?