Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Guverner Žugić i ministar Radunović na sastancima u Vašingtonu

Objavljeno: 19.10.2019. 16:16 Autor: Ministarstvo finansija
Delegacija Crne Gore koju predvode guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović nastavila je godišnje sastanke sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda.

Na sastanku sa Taom Zangom, zamjenikom izvršne direktorice MMF-a, guverner Žugić je prezentovao stanje u bankarskom sistemu i istakao da je rješavanjem ranjivosti iz prethodnog perioda ojačana finansijska stabilnost i da je većina bankarskih indikatora na najvišem nivou ikada. Takođe, upoznao je gdina Zenga da se očekuje skoro usvajanje novog seta zakonske regulative u domenu bankarskog sistema, kao i da je donijeta nova podzakonska regulativa u domenu sprečavanja pranja novca i da je taj dio odgovornosti Centralne banke Crne Gore značajno unaprijeđen.

Ministar Radunović je istakao nastavak trenda snažnog ekonomskog rasta i smanjenja nezaposlenosti, što je, između ostalog, doprinijelo i rastu budžetskih prihoda. Naveo je da se istovremeno sprovode mjere na primjeni  strategije upravljanja javnim dugom, u okviru kojih je ostvaren uspjeh sa posljednjom emisijom euroobveznica, kao i mjere na smanjenju budžetskog deficita, koji je ove godine predviđen na nivou ispod 3% BDP-a. 

Gdin Zeng je istakao da se reforme u bankarskom sistemu odvijaju u pravom smjeru i da u narednom periodu akcenat treba da bude na implementaciji novih propisa. Takođe je naveo da nastavak strukturnih reformi i investicije u ljudske resurse i infrastrukturu imaju veliki značaj za dalji ekonomski rast i obezbjeđenje fiskalne održivosti.

Delegacije se susrela i sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence MMF-a Entonijem Delanojem, kome su prezentovani rezultati u fiskalnom i finansijskom sektoru. Delanoj je istakao zadovoljstvo nastavkom pozitivnih trendova u Crnoj Gori.

Takođe, delegacija je održala sastanke sa predstavnicima odjeljenja za fiskalna pitanja, monetarna pitanja i tržište kapitala i statistiku, tokom kojih je razgovarano o projektima tehničke pomoći Ministarstvu finansija i Centralnoj banci Crne Gore, važnih u procesu daljeg provođenja strukturnih reformi u zemlji.

Ministarstvo finansija
Centralna banka Crne Gore
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?