Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: Ministarstvo održivog razvoja i turizma nastavlja sa primjenom „zelenih“ praksi

Objavljeno: 09.03.2020. 19:44 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizma počinje sa primjenom novih „zelenih“ praksi u okviru projekta „Tehnička podrška javnim insititucijama u prevenciji upotrebe jednokratne plastike u Crnoj Gori“, čiji je cilj smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu u državnim organima.

Projekat je dio većeg portfolija aktivnosti kojim upravlja Regionalni centar za održivu potrošnju i proizvodnju u Mediteranu uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine, kopna i mora Republike Italije i Evropske banke za obnovu i razvoj, a pored Crne Gore obuhvata Albaniju i Bosnu i Hercegovinu. Ova inicijativa predstavlja segment programa rada Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu - Mediteranskog akcionog plana u kontekstu pružanja podrške zemljama potpisnicama Barselonske konvencije u sprovođenju Regionalnog akcionog plana za upravljanje otpadom u moru.

Tim povodom, državna sekretarka MORiT-a Dragana Čenić obratila se zaposlenima Ministarstva pozivajući ih da pruže puni doprinos sprovođenju mjera za smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu, izražavajući nadu da će ove mjere postati trajna praksa u Ministarstvu i nakon završetka projekta. Kako je navela, na ovaj način Ministarstvo će poslužiti kao primjer i ostalim institucijama javne uprave u Crnoj Gori, kada je riječ o ovakvim održivim i „zelenim“ praksama.

Neke od mjera koje će biti sprovedene u okviru implementacione faze projekta predstavljaju zamjena vode u plastičnim bocama staklenim bokalima sa ugraviranim logom Ministarstva u kojima će se služiti voda sa česme, zatim izbacivanje iz upotrebe plastičnih slamčica, kašika i miješalica. Takođe, iskorišćeni papir, koji se i do sada prikupljao u Ministarstvu, odlagaće se u namjenske kutije sa oznakom u svakoj od kancelarija, dok će se za higijeničarke obezbijediti pamučne krpe za čišćenje i rukavice koje ne sadrže plastiku. Pored ovih mjera, u Ministarstvu se već neko vrijeme organizuje i posebno prikupljanje PET ambalaže.

Procjena konsultantkinja iz „Zero Waste Montenegro“ jeste da će implementacija predloženih mjera rezultirati smanjenjem upotrebe deset hiljada komada jednokratne plastike, što će pored sprečavanja zagađenja životne sredine, predstavljati i uštedu u javnim nabavkama Ministarstva. Ove aktivnosti i preporuke u skladu su sa odredbama najskorijih direktiva Evropske unije kojima se u državama članicama Evropske unije od 2021. zabranjuju određeni plastični proizvodi.

Implementacija projekta u Crnoj Gori sprovodi se uz podršku NVO „Zero Waste Montenegro“, koja je u prvoj fazi projekta pripremila detaljnu analizu trenutnog stanja i predložila preporuke za smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu u Ministarstvu. Pored Ministarstva održivog razvoja i turizma, pilot institucija za sprovođenje ovih aktivnosti je i Glavni grad Podgorica koji je u koordinaciji sa Ministarstvom trenutno u završnoj fazi priprema za početak primjene mjera prevencije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?